Kamagra 100mg 1 strip 4 tabs DIVERSEN
  • Beschikbaarheid: 94
  • Merk: Kamagra
  • Model: Kamagra 100
  • Spaarpunten: 0

{name}

Neem KAMAGRA niet in

•Als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals
amylnitriet (“poppers”). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina
pectoris of (“pijn op de borst”) gegeven. KAMAGRA kan een belangrijke toename van de
effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen
gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
•Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen
van KAMAGRA.
•Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
•Als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk
heeft.
•Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
•Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior
ischaemic optic neuropathy (NAION)

Wees extra voorzichtig met KAMAGRA

Vertel uw arts
•Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker),
multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij
deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen
erectiestoornissen neemt.
•Als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart
de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
•Als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
•Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan
met de inname van KAMAGRA en neem direct contact op met uw arts.

U dient KAMAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen
erectiestoornissen.
Speciale voorzorgen voor kinderen
KAMAGRA mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.
Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen
U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u
een lagere dosis voor te schrijven.
Speciale voorzorgen in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
KAMAGRA tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het
bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch
noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u KAMAGRA gebruikt heeft.
Gebruik KAMAGRA niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft
aangegeven dat dit kan. KAMAGRA kan een belangrijke toename veroorzaken van de
werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals
amylnitriet (“poppers”). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris of
(“pijn op de borst”). U mag GEEN KAMAGRA nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt.
Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u
laten beginnen met de laagste dosis KAMAGRA.
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk
of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het gaan
staan. Dit zijn symptomen van orthostatische hypotensie hetgeen lage bloeddruk bij snel
rechtop gaan zitten of gaan staan betekent.
Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van
KAMAGRA met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van
KAMAGRA. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen,
dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van
KAMAGRA begint. Mogelijk zal uw arts u een startdosering van 25 mg KAMAGRA
voorschrijven.

Gebruik van KAMAGRA met voedsel en drank
Wanneer KAMAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat
KAMAGRA gaat werken.

Hoe word Kamagra ingenomen?
U neemt KAMAGRA ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in
zijn geheel door met wat water. Als u de indruk heeft dat de werking van KAMAGRA te sterk
of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. KAMAGRA helpt u alleen een erectie te
krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt.
De tijd totdat KAMAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een
half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat KAMAGRA begint te werken wanneer u
een zware maaltijd heeft genuttigd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om
een erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u
geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te drinken voordat u KAMAGRA inneemt.
Wanneer KAMAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg
aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.
Neem KAMAGRA niet meer dan éénmaal per dag.

 

Wat u moet doen als u meer van KAMAGRA heeft
ingenomen dan u zou mogen:
Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen
neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.

U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker

Aanvullende informatie
Wat bevat KAMAGRA
•De werkzame stof is sildenafil. Iedere tablet bevat 25 mg sildenafil (als het citraat).
•De andere bestanddelen zijn:
•Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat,
natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
•Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn

 

Prijs: 10,00€

Aantal: + -

Beoordelingen (0)

Beoordeel

Uw naam: Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald! Oordeel: Slecht Goed Voer onderstaande code in:

2017 - 2019 Copyright Roidspharmacy.nl