Algemene Voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling aanvaarden klanten onderstaande koopvoorwaarden.

Roidspharmacy.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet-, en/of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal Roidspharmacy.nl dit zo snel mogelijk aanpassen.

We gaan ervan uit dat klanten, voor ze bij roidspharmacy.nl een bestelling plaatsen hun gezondheidstoestand besproken hebben met een dokter.
De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor eventuele problemen, bijwerkingen of andere ongemakken die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van producten gekocht bij Roidspharmacy.nl.

Alle gegeven adviezen zijn puur van een informatief karakter.
Ze zijn dan ook niet bedoelt om adviezen, recepten, verwijzingen en dergelijke van een erkende arts te vervangen.
Een klant die een bestelling doet, ontslaat Roidspharmacy.nl van alle verantwoordelijkheden – zowel geneeskundige als andere – die voortvloeien uit het kopen of gebruiken van onze producten.

Onderstaande vragen dienen met ''ja'' te worden beantwoord:

  • De klant garandeert dat hij of zij minstens 18 jaar oud is op het moment van de aankoop.
  • ​De klant garandeert dat de producten bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik.
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van de producten gekocht bij Roidpharmacy.nl. Wanneer het pakket kwijt en/of zoek raakt zijn wij niet aansprakelijk.

Bovendien moet u de volgende vragen met “nee” kunnen beantwoorden:

  • Bent u allergisch voor bepaalde stoffen die in onze producten aanwezig zijn?
  • Gebruikt u geneesmiddelen die nitraten bevatten?
  • Heeft u een lage bloeddruk?
  • ​Heeft u ernstige hartproblemen of leverproblemen?

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan ons, uw arts of apotheker.
Let op: Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

2017 - 2019 Copyright Roidspharmacy.nl